Informacje

Działające od wielu lat na rynku nieruchomości, Chata specjalizuje się w:

 • pośrednictwie sprzedaży i wynajmu nieruchomości

 • zarządzaniu najmem

 • odbiorach powykonawczych

 • badaniach termowizyjnych i certyfikacji energetycznej

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby opisy prezentowanych przez nas nieruchomości były jak najbardziej rzetelne i kompletne.
Zastrzegamy jednak, że nie możemy wykluczyć wystąpienia w nich błędów, co nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń, ponieważ przedstawione dane, opisy oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 KC - a jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji (Art. 71 KC).
W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod: 502 424 025

Pełną obsługę naszych spraw podatkowych prowadzi Biuro Rachunkowe DEWIZA Beata Piątek (uprawnienia biegłego rewidenta nr 9836)

Obsługę prawną naszych Klientów prowadzi kancelaria Mec. Roberta Krakowskiego
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Szponder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHATA-SZPONDER ANDRZEJ, ul. Kossaka 45, 64-920 Piła, NIP: 7641482189, REGON: 015882296, nr tel.: 67 353 26 00, e-mail: andrzej@chata.pila.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w celu realizacji pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji, na podstawie zawartej przez Państwa umowy z CHATASZPONDER ANDRZEJ lub Państwa zgody. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług lub w celu realizacji pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji, będzie możliwe wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest "GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000235648, NIP: 5542637995, REGON: 340042630;
 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub realizacji pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż okres świadczenia usługi lub świadczenia pomocy przy przygotowaniu transakcji następuje wyłącznie w celu realizacji przez CHATASZPONDER ANDRZEJ obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. dla celów księgowych).  Macie Państwo prawo do żądania od CHATA-SZPONDER ANDRZEJ dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Państwa danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).   Przysługuje Państwu prawo do sprostowania Swoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, jak również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Macie Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 •  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 •  cofnęliście zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych;
 •  wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych osobowych w celach marketingowych;
 •  wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych  w przypadkach gdy:

 •  kwestionujecie prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 •  przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliliście zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiasz się usunięciu Swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 •  nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 •  wnieśliście Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłosicie Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniecie Państwo poinformowani. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które nam dostarczyliście, oraz macie prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 •  przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 
Możecie żądać od nas, aby Wasze dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Swoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez CHATA-SZPONDER ANDRZEJ. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez CHATA-SZPONDER ANDRZEJ. Informujemy Państwa również o tym, że na naszej stronie internetowej (chata.pila.pl) stosujemy pliki cookies. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem